Besøg Skagen Havn

Levende Julekalender 2010

Skagen Marathon 2010

Fiskebord 2010

”Out of the box” – Udkantsdanmark

Se indlæget på Skagens Avis

Debatten kører lige nu som en gave til området, men hvor er vi? Vi snorksover. Udkantsdanmark optager sindene i disse dage med tv-udsendelser, hvor politikerne står i kø med deres forklaringer og løsninger på denne deling. En konklusion er imidlertid svær at finde i debatten. Man kunne påstå, at udkantsproblematikken ikke tages seriøst af vores politikere, hverken på Christiansborg eller blandt vores lokalpolitikere. Og hvor er erhvervslivets og borgernes mening i Frederikshavn Kommune?

At Danmark knækker, er gamle nyheder, men debatten kører nu. Tidligere, hvor forbindelsen over land til hovedstaden og magten, var dårlig, havde man et udsagn: ”Der er langt til Gud i Himlen, men der er længere til København”. Et udsagn, der stadig er aktuelt, men ikke burde være det.
Ikke overraskende ligger Frederikshavn Kommune i et yderkantsområde, hvor vi gennem flere år har set nedlæggelser af jobs og affolkning.

Jeg selv er tilflytter og ansat på MAN Diesel & Turbo i Frederikshavn, hvor vi bestemt også mærker nutidens og fremtidens udfordringer. Jeg er også akademiker (cand. merc. finansiering og regnskabsvæsen), men én af dem, som også kan lappe en cykel – de findes nemlig også.

For 11 år siden sad min kone og jeg i vores sofa i Århus. Jeg var lige blevet færdig med at studere på Handelshøjskolen, og snakken gik på, om vi skulle bosætte os i København, hvor mine muligheder var, eller Skagen, hvor hun arbejdede. Det var en livlig diskussion, og som sædvanlig tabte jeg. Det er jeg nu glad for, da de udfordringer, man møder i udkantsdanmark, er spændende. En ting var at tage beslutningen om at flytte til Skagen, en helt anden ting var at finde et job. Jeg fandt et job langt om længe, og det kan jeg takke en entreprenørtype og visionær direktør i Aalbæk for.

Hvordan skal vi så løse fremtidens udfordringer for Frederikshavn Kommune? Hvad kan vi gøre som borgere i kommunen for at hjælpe til i denne debat og få debatten drejet i den rigtige retning? Og hvordan kan vi skabe værdi for kommunen som en naturlig konsekvens af debatten?
Jeg tror på, at vi i fællesskab kan få debatten til at skabe/tilføre værdi til erhvervslivet og til vores kommune.
Jeg vil hermed opfordre erhvervslivet, politikere, borgere samt andre interesserede til at starte debatten her i kommunen med en god omgang ”out of the box thinking” (at tænke anderledes, utraditionelt eller fra et nyt perspektiv).

Debatten kunne tage udgangspunkt i:
1) Hvad skaber værdi for Frederikshavn Kommune og hvad er kommunens styrker og svagheder?
2) Hvordan måler vi værdi og hvordan prioriterer vi værdi?
Måler vi værdi på Antal nye arbejdspladser?
Antal sommerhuse, som sælges til folk udenfor kommunen?
Antal solskinstimer?
Antallet af akademikere i kommunen?
Vores erhvervslivs samarbejde med udviklingslande / emerging markets / BRIK lande? m.m.
3) Hvilke betingelser bør vi have i et udkantsområde for at kunne skabe værdi?
Har vi den rigtige viden?
Hvilken viden behøver vi?
Har vi den rigtige entreprenørånd og de rigtige vækstskabere?
Håndhævelse af ytringsfriheden mm.

Jeg tror på, at debatten alene vil tilføre værdi til kommunen, og jeg er sikker på, at vi ved at koordinere og samarbejde i forbindelse med den aktuelle debat om udkantsdanmark kan få skabt en merværdi, som vil komme hele Frederikshavn Kommune til gode.
Lad os få skudt debatten i gang.
Jeg har oprettet en gruppe på Facebook ved navn ”out of the box – Frederikshavn Kommune”. Her kan holdninger mødes og udfordres. Husk det er ”out of the box”, så dit indlæg er relevant.

Til gruppen er der tilknyttet en professionel coach, som hedder Rikke. Hun vil sørge for at kommunikationen, debatten og de forskellige indlæg bliver levende og konstruktive.
Når ”out of the box – Frederikshavn Kommune” har eksisteret i 1 måned, vil gruppen blive nedlagt. Jeg vil imidlertid sørge for, at der kommer lidt struktur på indlæggene og debatterne med henblik på at præsentere en konklusion til relevante personer og udvalg mv. i Frederikshavn Kommune.
Er du ikke på Facebook, kan du sende dine input til Skagenavis.dk, så vil jeg sørge for, at dit indlæg også bringes på ”out of the box – Frederikshavn Kommune”.
Lad os i fællesskab skabe debat, men også handling.

Thomas Koch, Skagen